Nivells i funcions

La planta baixa

Està destinada a entrada i recepció, sales d’exposicions temporals, els serveis i un magatzem de rebuda de materials de l’exterior.

1. Entrada
2. Vestíbul – Recepció
3. Sala Exposicions temporals
4. Magatzems

La planta altell

Hi ha l’arxiu, les oficines d’administració i direcció i la sala de consulta.

1. Vestíbul
2. Arxiu
3. Zona de consulta
4. Despatx
5. Terrassa
La planta primera

Està dedicada a sales d’exposició permanent, amb la farmàcia del segle XVIII que ocupa un espai principal.

1. Sales d’exposició permanent
2. Farmàcia

La planta segona

Hi ha espais d’exposició de les col·leccions, el magatzem, dues aules taller i una galeria oberta.

1. Sales d’exposició permanent
2. Taller
3. Aula didàctica
4. Galeria