La reforma actual

El 1997, la Biblioteca Popular Marc de Vilalba, que ocupava les plantes baixa i altell de l’edifici, es va traslladar a un nou equipament d’ús exclusiu al carrer de la Mare de Déu del Pilar de Cardedeu, fet que va deixar nous espais lliures. El mateix any, es va decidir destinar la totalitat del Casal Dr. Daurella a usos de museu i iniciar unes importants obres de reforma per millorar-ne els serveis i l’accessibilitat de l’edifici.

El disseny del nou projecte va seguir el criteri de diferenciar la intervenció respecte a l’obra existent, de mantenir les decoracions, els paviments i els elements singulars i d’incorporar-hi una nova ordenació de les funcions internes, segons les directrius del projecte museològic.

La reforma principal va ser l’enderroc del cos lateral de la façana est, afegit el 1922, per construir un nou bloc que concentrés les comunicacions verticals, amb ascensor i una nova escala de fàcil accés públic, i una gran obertura per donar llum a l’escala i a bona part del conjunt de l’edifici. Amb la reforma també es van sumar nous espais per a sales d’exposicions, una àmplia terrassa a l’exterior per a activitats i es van incorporar nous tancaments de vidre per guanyar transparència i obertura vers l’exterior, amb l’objectiu de convertir el renovat Casal Dr. Daurella i Museu Arxiu en un espai obert al públic.

El nou Casal Dr. Daurella – Museu Arxiu Tomàs Balvey va ser reinaugurat el març de 2001, amb què es va encetar una nova etapa d’activitats i de funcionament.