La Casa Daurella

A principis del segle XX, el Casal Daurella era un edifici destacat en la zona de la plaça de Sant Joan. Constava de planta baixa i altell, i dues plantes pis. La façana principal presentava una entrada porxada amb arcs de mig punt i finestres balconeres a la resta de plantes, amb baranes de ferro colat que encara es conserven. La façana posterior mostrava un seguit de porxos amb arcs de mig punt que s’obrien a un llarg jardí, amb entrada des del passeig de Pau Gesa. El 1922 es va alinear la façana lateral amb l’actual carrer del Dr. Robert, que fins aleshores era un carreró estret. En la reforma es va afegir un cos quadrangular al principal de la façana, sense desequilibrar-ne excessivament la composició primitiva. A la façana de llevant, i per salvar-ne l’esbiaixat, es va aixecar una tanca d’obra i reixa de ferro a la planta baixa i una balconada al pis primer. També es va aprofitar per ennoblir l’entrada lateral o de serveis.

L’any 1973, Santiago Daurella de Rull, fill de Josep Daurella, va fer donació de Casal, més un milió de pessetes per a reformes, a l’Ajuntament de Cardedeu, amb l’única condició que es destinés a activitats culturals i es conservés el nom de Casal Dr. Daurella. Des del primer moment es va pensar a destinar-lo a seu del Museu Arxiu Tomàs Balvey, donat al municipi el 1954.

L’any següent començaren les obres de reforma per a instal·lar-hi la biblioteca pública, el Museu Arxiu, despatxos, aules i sales de conferències i l’habitatge del conserge. La reforma fou dirigida per l’arquitecte municipal J. Ramon de Casanova i Puigmartí i es va projectar com a reforma i restauració dels elements estructurals. Es va tancar el porxo principal amb vidrieres de forja i vidre i es van repicar els arcs de totxo de la façana oberta al jardí. A l’interior, es varià la distribució, es van decorar les sales interiors amb ornamentació d’estil modernista i es van reformar alguns espais interns. El jardí també es va modificar per situar-hi un camí central i per plantar-hi diverses espècies botàniques autòctones.

El Casal, completament adequat, es va inaugurar el 6 d’abril de 1975, amb la presència del Sr. Josep Samaranch, llavors president de la Diputació de Barcelona, i de l’alcalde de Cardedeu, Sr. Josep Viure. A la planta baixa, s’hi va instal·lar la Biblioteca Marc de Vilalba; al primer pis i part del segon les col·leccions i l’arxiu del Museu Arxiu Tomàs Balvey, i la tercera es va destinar a aules per a cursos d’art, ceràmica i policromia. Amb el temps, es va cobrir el porxo de la planta baixa de la façana del jardí per instal·lar-hi noves adquisicions del Museu i aules destinades a cursos d’idiomes.