Fons documental

El fons documental és el conjunt més ampli i variat, organitzat per temàtiques i pendent d’un quadre de classificació sistematitzat. Inclou documentació en paper sobre temes diversos, agrupats per fons generals.

Inclou els fons notarials, amb 9 caixes arxivador de documentació diversa; els fons de l’església, amb documentació relativa a les confraries i altars locals, i fons municipals, entre d’altres. També cal destacar els fons patrimonials vinculats a masos i famílies, dels quals cal destacar el Fons Lledó, el Fons Montells i el Fons Balvey, per la quantitat de documents conservats referents a aquestes famílies, alguns des del segle XIII; altres fons familiars i patrimonials de menor volum són el Fons Bas, el Fons Clavell o el Fons Barandies. I un seguit de temàtiques diverses en relació amb oficis artesans, aigües, medicina i hospitals, botigues i fàbriques o administració particular i comunal.

Recentment s’ha incorporat, procedents de magatzems municipals, altres fons d’interès locals: el Fons del Jutjat de Pau, uns 40 lligalls amb documentació de començament i mitjans segle XIX procedent de l’antic Jutjat de Pau de Cardedeu i que incorpora documentació sobre matrimonis, judicis de conciliació i judicis verbals; el Fons de la Comunitat de Regants de Cardedeu i el Fons de la Germandat de Llauradors del municipi, que inclou la documentació d’ambdues entitats sindicals de 1940 a 1960.