Fons bibliogràfic

El fons bibliogràfic i d’hemeroteca inclou prop de 1.300 registres amb volums, alguns manuscrits, datats des de 1500 fins a mitjans segle XX. La temàtica principal dels fons antics és de caràcter religiós. En destaquen alguns exemplars, com una Gramàtica Catalana de 1648, un Diccionari Català-Llatí de Joan Lacavalleria, publicat a Barcelona l’any 1698, o un exemplar del Dioscorides Anazarbeno de 1695.

El fons d’hemeroteca conté diversos exemplars de revistes de finals del segle XIX, com la Il·lustració Catalana o la IIustración Ibérica, i la pràctica totalitat de revistes locals editades des de primers del segle XX fins avui, les més destacades de les quals són la Fulla Casolana, editada pel mateix Balvey; la revista Fulles de Roure, de 1901, de la qual sols es va editar un únic número, i la revista local Missatge.