Altres fons

A l’Arxiu del Museu també s’hi pot trobar un conjunt notable de programes de festes i teatre del segle XIX i XX o la documentació relacionada amb els Jocs Florals celebrats al municipi l’any 1907.

Un fons curiós són les caixes vermelles, prop de 40 caixes arxivador amb transcripcions de tota la documentació d’arxiu existent sobre el poble feta per T. Balvey abans de la crema dels arxius parroquials i municipals. Es conserven les anotacions manuscrites de les notes i la seva transcripció a màquina. S’organitzen per segles i temes, respectant l’ordre inicial de Tomàs Balvey.

Igualment singulars són els Dietaris de Tomàs Balvey, 10 llibretes mecanografiades que recullen el dia a dia del municipi escrit per Tomàs Balvey de 1895 a 1905, i de les quals també es conserven els lligalls manuscrits.

I encara cal mencionar els fons musicals, que engloben un seguit de partitures procedents d’orquestres locals, un conjunt de sardanes, partitures de música popular antiga i, com a fons singular, la col·lecció d’autògrafs de músics contemporanis a Balvey.