L’Arxiu Històric

L’ Arxiu del Museu forma un fons tancat en ell mateix i independent de l’arxiu municipal. Aplega un important, ric i divers patrimoni documental, bibliogràfic i hemerogràfic referent a la història del municipi, fet que el constitueix com l’ arxiu històric local.

El seu origen es troba en la tasca recol·lectora i arxivística de Tomàs Balvey i Bas qui, amb l’interès de recopilar tota la informació per conèixer la història del municipi, va adquirir i demanar diversos fons procedents de la parròquia, del mateix Ajuntament i, sobretot, de familiars. Els fons Balvey, ampliats amb posterioritat amb noves aportacions i recopilacions, formen ara l’Arxiu del Museu, que conté documents únics de la història del municipi.

De tots aquests documents, cal destacar-ne el conjunt de prop de 500 pergamins, datats del segle X al XV, tots referents a la història del municipi.

Altres fons són els familiars, sobretot els de Lledó i Montells, nissagues importants de la història local des de l’any 1200; també, els fons gràfics i d’imatges, amb plànols antics i les primeres fotografies de la vila; i els fons bibliogràfics i d’hemeroteca amb exemplars curiosos com un llibre de gramàtica catalana de 1649, entre d’altres. De l’arxiu encara cal fer menció del material dedicat a l’estudi i compilació de músiques i danses tradicionals, tasca recopilatòria que va desenvolupar Balvey al llarg de tota la seva vida i que avui es manifesta a través de partitures, notícies i, fins i tot, fotografies de balls de primers de segle.

Tots aquests fons ocupen uns 23 metres lineals de documentació, actualment en procés de classificació i documentació, i es troben ara oberts a la consulta, prèvia sol·licitud, així com la biblioteca auxiliar que, a més de catàlegs i llibres d’art, conté llibres d’història local i treballs inèdits realitzats amb material de l’Arxiu.