El Museu avui

L’octubre de 1995, amb un canvi polític al municipi, l’Ajuntament va redactar i aprovar uns nous estatuts del Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella i es va constituir un nou Patronat i Junta Directiva.

El 1996, es va contractar personal tècnic i directiu i s’inicià un nou projecte basat en tres línies de treball: una línia de projecció local, una línia de difusió escolar i una línia de potenciació del patrimoni local; d’aquesta manera es projecta el Museu Arxiu Tomàs Balvey fora del propi espai físic i esdevé un centre de dinamització del patrimoni arquitectònic, natural, cultural i artístic per consolidar el Museu Arxiu com a punt de referència per al coneixement de l’art, la història i el patrimoni del municipi.

El 1997, es van iniciar obres de remodelació al Casal Daurella per tal de dedicar-lo a ús exclusiu de Museu. La reforma pretenia millorar l’accessibilitat a l’edifici i dotar-lo dels espais i serveis necessaris per a una millor gestió i funcionament del Museu, d’acord amb un nou projecte museològic.

El març de 2001, s’inauguren les noves dependències, s’incrementa el personal dedicat al Museu amb la contractació de personal auxiliar i s’inicia una nova etapa, amb la programació de diverses activitats i amb l’ampliació de serveis i de l’horari d’obertura al públic.

A partir del 2013 el MATBC passa a ser gestionat per l’Ajuntament de Cardedeu. Es crea una  Comissió Assessora del Museu, composta pels mateixos membres que formaven part de la Junta del Patronat, mantenint els estatuts i fent més èmfasi en els temes d’història local.