De privat a museu públic

El desembre de 1943, Tomàs Balvey va oferir les seves col·leccions a l’Ajuntament de Cardedeu a canvi d’un vitalici i amb la condició que mai no se separessin ni es venguessin. El dia 23 de gener de 1944 s’aixeca l’acta de constitució del primer Patronat del Museu de Cardedeu, presidida per l’alcalde de la vila, el Sr. Salvador Arquer Esteve, en la qual és va nomenar Tomàs Balvey president honorari i conservador del nou museu.

El Museu era instal·lat a la mateixa casa de Tomàs Balvey i hi va continuar fins a la seva mort, el 1954. Els objectes es trobaven penjats i repartits en tretze habitacions de la casa i, de mica en mica, es van anar adquirint armaris i vitrines que actualment encara es conserven, moltes d’elles comprades amb ajut popular. Durant aquests deu anys Tomàs Balvey n’era l’únic responsable, avalat pels càrrecs de president honorari i conservador i envoltat d’un grup de persones de la vila amb les mateixes inquietuds. Del funcionament del museu en aquesta època es conserven tan sols alguns inventaris de donacions i la matriu d’un talonari de rebuts que expedia el mateix Balvey en els tràmits de donacions i cessions d’objectes, així com cartes de peticions i d’agraïments. Durant aquesta època hi va haver ingressos interessants, com ara un exemplar del llibre Dioscòrides Anazarbeo i algunes de les col·leccions d’història natural.

L’any 1954 va morir Tomàs Balvey i les col·leccions van passar a ser definitivament propietat del poble, ampliades amb la donació l’antiga farmàcia del segle XVIII per decisió de la família Balvey. Però les col·leccions s’ havien de retirar de la casa, tal com s’ havia pactat. L’ Ajuntament no disposava d’un espai adient per acollir el fons del museu i aquest va anar a parar als magatzems del dipòsit municipal, amb l’excepció de la col·lecció de zoologia, que va ser dipositada a l’escola nacional Ramon Macip, a cura del mestre Pere Comas.

L’ any 1956 es va inaugurar una sucursal de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i l’Estalvi i a la sala d’actes d’aquest nou edifici es va instal·lar la farmàcia Balvey. La resta de les col·leccions va quedar als mateixos dipòsits municipals i sota la cura del conservador Pau Fort, fotògraf de professió i músic aficionat de Cardedeu, que va dedicar temps i esforços a ordenar i classificar els objectes amb l’esperança d’una solució definitiva. A petició de Pau Fort, l’any 1956, la Diputació de Barcelona va accedir a incloure el Museu de Cardedeu en el Cens dels Museus Locals, la qual cosa havia de suposar ajuts materials i tècnics a través del Servei Provincial de Conservació de Museus Locals.

L’any 1965, amb motiu del centenari del naixement de Tomàs Balvey, en els baixos de l’Ajuntament s’exposà provisionalment una selecció de les col·leccions del fons del museu.