El Museu Arxiu

TOMÀS BALVEY I LA CREACIÓ DEL MUSEU

Tomàs Balvey i Bas (Cardedeu, 21/9/1865-22/11/1954) era fill, nét i besnét d’apotecaris i començà a treballar a la farmàcia amb quinze anys, arran de la mort del seu pare. Visqué amb una dedicació exclusiva al seu ofici, a la millora de les condicions de vida dels cardedeuencs i a l’activació de la cultura i de la recuperació de la història local.

Tomàs Balvey va mostrar sempre un gran interès per recollir i divulgar la història de Cardedeu, des dels grans esdeveniments fins als detalls de la vida quotidiana. Aquest interès el portà a col·laborar en nombroses publicacions periòdiques i amb institucions culturals molt diverses, tant de la comarca com de Barcelona, com per exemple: el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb qui establí un intercanvi d’espècimens, sobretot animals naturalitzats; la Xarxa Meteorològica de Catalunya i Balears, per a la qual prengué dades durant deu anys; l’Institut d’Estudis Catalans; la Biblioteca de Catalunya; la Diputació de Barcelona; la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona; l’ Institut Agrícola de Sant Isidre, on va publicar articles en la Revista Agrícola Catalana; el Centre Excursionista de Catalunya, per a qui va descriure itineraris; la Societat Protectora de la Ciència de Barcelona; el Museu de Granollers i la Biblioteca Popular de Granollers, a la qual va cedir uns 300 pergamins referents a Granollers mateix, així com fotografies diferents, escriptures i altres documents.

També va fer nombroses col·laboracions per a la premsa, especialment la local i comarcal –el Dietari de Cardedeu, Fulla Casolana, de creació seva, Fulles de roure, El Congost, La Gralla, La Veu del Vallès i Vallès– i també nacional com La Renaixença, La Veu de Catalunya i La Vanguardia.

Des de la seva joventut, Tomàs Balvey es va dedicara compilar la historiografia i arqueologia de Cardedeu. Una de les primeres col·leccions que va reunir, segons explica ell mateix, va ser la de robes antigues que va heretar de la seva família. Van seguir col·leccions de pergamins i de documentació antiga, de restes arqueològiques, d’elements arquitectònics, de ceràmiques, de fotografies, etc.

El 1899, mogut per aquesta dèria de difusió del coneixement, va iniciar una campanya per engrandir les seves col·leccions i ampliar-les amb una biblioteca. Seria l’ origen , un any més tard, del Museu Biblioteca Escolar, instal·lat al baixos de la seva casa de la carretera de Caldes (avui Av. del Rei En Jaume). La seva herència és avui el Museu-Arxiu Tomàs Balvey.