Les plantes i els arbres

 

LES PLANTES

 

Plantes cultivades

Són plantes domesticades, adaptades al cultiu al costat de casa, que no es troben a l’entorn natural, però que tenen un important aprofitament medicinal.

L’ambient mediterrani sec

Són plantes molt ben adaptades a situacions d’eixut estival, amb fulles endurides i resistents, de coloracions grisoses i amb flors petites i nombroses.

Ambient mediterrani humit

Són plantes més tendres, amb creixements anuals importants i ben adaptades a situacions d’insolació indirecta, amb ombres intermitents.

Ambient d’esqueis i roquissars

Són plantes crasses, molt ben adaptades a la manca general de nutrients i d’aigua, característiques d’aquests espais tan al límit de la supervivència vegetal.

Ambient d’estanys i basses

Són totes les plantes que creixen en vores d’aigua i llocs molt humits, flexibles, tendres i de creixement ràpid.

 

ELS ARBRES

 

Són espècies pròpies dels jardins i dels espais naturals de Cardedeu. Els del jardí del Museu són els originals, conservats i integrats en l’actual jardí, perquè tots tenen alguna propietat medicinal.