Els ambients del Jardí

El jardí està organitzat i distribuït en cinc ambients que permeten reunir en grups les plantes que pertanyen a un mateix ambient climàtic propi de la comarca i entorns de Cardedeu.

A – PLANTES CULTIVADES I L’HORT

Petites feixes de cultiu amb tres o quatre rengles d’herbes i plantes remeieres de les que se solien cultivar als horts.
En principi, són plantes de cultiu senzill i que no es troben amb facilitat a l’entorn de Cardedeu. L’ordenació en rengles no vol imitar cap situació típica d’un jardí, hort o pati, sinó que serveix per reforçar la idea que són plantes domesticades, adaptades al cultiu al costat de casa.

B – AMBIENT MEDITERRANI SEC

És l’ambient de les plantes que trobem en els boscos i erms més secs, on la disponibilitat d’aigua és limitada en algunes èpoques de l’any i la insolació és elevada.

Són les plantes que trobem als prats secs dels voltants de Cardedeu, una zona que s’anomena la “muntanya de baix”, que és la serra d’Alcoll i el Corredor.
Són plantes molt ben adaptades a situacions d’eixut estival, de coloracions de fulles grisoses, amb flors petites i nombroses, fulles endurides i resistents.

C – AMBIENT MEDITERRANI HUMIT

És l’ambient més humit de la vegetació mediterrània, situat en muntanyes més ombrívoles i fresques, amb disponibilitat d’aigua tot l’any (o gran part de l’any).
Són plantes més tendres, amb creixements anuals importants i ben adaptades a situacions d’insolació indirecta, amb ombres intermitents.
Són les plantes que trobem als peus del massís del Montseny i als voltants més obacs de Cardedeu, on la manca d’aigua no és un factor limitant.

D -AMBIENT D’ESQUEIS I ROQUISSARS

Els ambients d’esqueis a la muntanya mitjana són els barrancs rocosos, els estimballs i els llocs on hi ha poca vegetació arbòria i la riquesa vegetal està formada per un seguit de plantes d’extensió i desenvolupament limitats.
Moltes d’aquestes plantes són crasses, molt ben adaptades a la manca general de nutrients i d’aigua, característiques d’aquests espais tan al límit de la supervivència vegetal.

E – AMBIENT D’ESTANYS I BASSES

La base d’aquest ambient és una bassa artificial en dos nivells de profunditat diferent. Són totes les plantes que trobem en espais mig negats i marges naturals de basses, estanys i recs.