El Jardí

El jardí del Museu compleix tres funcions bàsiques que el converteixen en un espai més d’atracció de la visita:

Una funció didàctica, amb un programa pedagògic orientat a grups escolars, amb una visita definida, materials didàctics i tallers complementaris.

Una funció informativa i formativa orientada al públic visitant perquè conegui o reconegui les espècies pròpies de la comarca en els seus diferents ambients i, alhora, amb un programa de visites guiades, que potencia el coneixement dels espais naturals de l’entorn del municipi.

Una funció de lleure, amb uns espais definits (placeta i terrassa) pensats per a zones de descans que poden donar una nova funció del jardí com a parc d’aprofitament públic independent i de forma complementària a la funció museogràfica. És en el marc del jardí on es fan els concerts d’estiu i les activitats de juliol.