Història i etnografia

El fons d’història i d’etnografia del museu és el més heterogeni. Conté un seguit d’objectes molt diversos, des d’estris domèstics fins a elements arquitectònics, equips militars o màquines i eines del camp. De la varietat d’objectes que conté aquest fons, alguns destaquen pel seu volum o per la seva singularitat, i es presenten com a col·lecció.

La col·lecció de ceràmica decorada permet fer un recorregut per la història de la ceràmica catalana, des del segle XVI fins al segle XIX. Escudelles, plats, safates i rajoles que són testimoni de l’evolució de tècniques, de tipologies i de formes decoratives que caracteritzaran les vaixelles i rajoles de mostra i industrials produïdes pels ceramistes catalans al llarg dels segles. Hi ha també una petita col·lecció de càntirs diversos, atuells de cuina i terrissa catalana i uns quants exemplars de ceràmica estampada del segle XIX de la casa Pickman (Sevilla).

El fons d’ús domèstic està format per piletes d’aigua beneïda i crucifixos de capçalera fins a una col·lecció de llumeneres i atuells en bronze i coure; des de llums i candeles fins a calamastrecs, graelles o escalfallits. També cal destacar la col·lecció de panys i claus, amb més de 100 objectes: claus de figura, baldes, ornaments i panys.
També resulta curiosa una col·lecció de labors i brodats del segle XIX i un petit fons dedicat a instruments musicals.

Del fons de mobiliari cal destacar un capçal de llit policromat del segle XVIII, procedent de la família Balvey; tres arques de núvia dels segles XVII al XIX, i una caixa de mariner policromada amb l’escena del Sant Sopar a l’interior de la tapa.

La col·lecció d’escultura i d’elements arquitectònics està formada per diverses restes procedents d’edificis de Cardedeu, des de llindes i finestres conopials fins a capitells. D’aquests últims cal destacar un capitell de transició del visigòtic al romànic i prop de 10 més dels segles XI-XIII, així com dos relleus, amb cap un humà esculpit, procedents de l’antiga església romànica de Santa Maria, del segle XII.

El fons d’eines i d’oficis tradicionals recull una gran diversitat d’eines del camp: dos bancs i accessoris de l’ofici d’espardenyer, de boter, de sabater; diverses planxes i un fogó de planxadora; diverses màquines de cosir, de tricotar i balances; maquines d’escriure, i fins i tot de fotografiar

La col·lecció d’armes i d’equips militars conté armes blanques, municions, equips de cacera i, sobretot, armes de foc. Dins la col·lecció, cal mencionar prop de 20 panys, de xispa i de percussió, carrabines i terceroles, així com baionetes d’ús militar reglamentari i un nombre reduït de pistoles d’entre les quals destaca un petit revòlver “velo- dog” de finals del segle XIX.

La col·lecció d’etnografia és petita, però heterogènia i està directament relacionada amb les antigues colònies espanyoles de finals del segle XIX d’ on procedeixen la majoria d’objectes. En destaca una espingarda marroquina, regal del general Prim a l’estiuejant de Cardedeu i diputat Marià Borrell; dos ídols de fusta procedents de Guinea Equatorial, o una singular sella de muntar camell procedent del Senegal.