El programa pedagògic

Les activitats didàctiques es defineixen i dissenyen per a cada exposició, segons projecte elaborat per part dels tècnics del Museu i la direcció de programa.

Per a cada exposició es defineixen:

  • Objectius d’aprenentatge
  • Objectius pedagògics i d’adequació curricular.
  • Objectius plàstics

Existeixen dos modalitats de visita segons nivells educatius.

Per a grups de primària i ESO

Visita comentada a l’exposició, adequada als diferents nivells escolars i complementada amb un taller de creativitat en les aules del Museu: per a cada exposició es dissenya un treball concret, en funció de l’obra visitada i els trets a destacar-ne, per a fomentar la creativitat, el coneixement de tècniques i el gust i critica estètica.

Per a grups de Batxillerat i grups d’adults

La visita didàctica consisteix en un recorregut per la mostra, èmfasi en els diferents suports i formes de creació, comentaris amb alumnes/visitant i un treball de reflexió.