Les Arts Visuals

El programa Cardedeu amb l’Art Vigent s’inicia l’any 2000 amb l’objectiu de programar i difondre exposicions d’artistes contemporanis en el municipi de Cardedeu.

El Cicle es centra en un treball pedagògic orientat a escolars i públic adult, i originalment amb la utilització de dos espais, el Museu Arxiu Tomàs Balvey i la Capella de Sant Corneli, amb la voluntat de projectar-los i consolidar-los com espais destinats a la creació i difusió en art contemporani.

Actualment només es realitza l’exposició al Museu Arxiu Tomàs Balvey

Històric de comissariats:

2000 – 2003
Associació Cultural Besllum
(Jordi Aligué i Teresa Roldan)

2003 – 2008
Jordi Aligué

2009-2010
Anna Estany

Des de 2011 el Museu Arxiu actua com a comissari de les exposicions i els artistes són seleccionats mitjançant concurs.