Declaració Mediambiental

El Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu duu a terme accions per minimitzar l’impacte ambiental i fomentar la sensibilitat ecològica entre els seus treballadors i visitants. Els criteris es centren a reduir el consum d’energia, d’aigua i la generació de residus, i a augmentar l’ús de productes ambientals poc contaminants.

Estalvi energètic

El Museu Arxiu Tomàs Balvey disposa d’un sistema de control climàtic que regula la temperatura i la humitat relativa de les diferents  sales expositives. La temperatura es controla entre els 20-22ºC, mentre que la humitat relativa es situa entre els 50-60%, seguint la normativa dels museus per a la conservació d’obres d’art.

A l’espai d’oficines la regulació de la temperatura és l’adequada, a l’hivern entorn als 19- 20ºC i a l’estiu entorn als 25º

Els ordinadors, impressores i la fotocopiadora, s’apaguen al final de la jornada laboral

Estalvi d’aigua

Els lavabos, ubicats a oficines i a la tercera planta, disposen d’un dipòsit d’estalvi d’aigua

Gestió de residus

Contenidors per la recollida selectiva de paper i cartró.

Reciclatge de tòners, cartutxos de fax i fotocopiadora.

Vidre, bombetes, pots de pintura que es porten al centre de gestió de residus

Reducció de residus

Optimització de les impressions: a doble cara

Reutilització del paper

Ús de paper reciclat

Increment de l’enviament de material de difusió (invitacions, informació de les activitats del Museu, dossiers de les exposicions, de premsa…) en format digital.

Punt de font d’aigua potable per reduir els envasos

Mobiliari

Supressió de barres arquitectòniques per afavorir l’accessibilitat de persones amb discapacitat. Accés adaptat a les oficines i al Museu.