Declaració Mediambiental

DECLARACIÓ MEDIAMBIENTAL

L’Ajuntament de Cardedeu i el Museu Arxiu Tomàs Balvey (MATBC) duu a terme accions per minimitzar l’impacte ambiental i fomentar la sensibilitat ecològica entre els seus treballadors i visitants. Els criteris es centren a reduir el consum d’energia, d’aigua i la generació de residus, i a augmentar els proveïdors que tinguin polítiques de millora i de cura vers el Medi Ambient així com l’ús de productes etiquetats amb certificació ecològica.

Estalvi energètic

El MATBC disposa d’un sistema de control climàtic que regula la temperatura i la humitat relativa de les diferents sales expositives. La temperatura es controla entre els 20-22ºC, mentre que la humitat relativa es situa entre els 50-60%, seguint la normativa dels museus per a la conservació d’obres d’art.

A l’espai d’oficines la regulació de la temperatura és l’adequada a l’estació que ens trobem.

A l’hivern una temperatura de 20-21 ºC, és suficient per gaudir d’un confort adient i, alhora, permet fer un ús racional d’energia.

A l’estiu una temperatura que estigui entre 24 ºC i 26 ºC és suficient per tenir un bon grau de confort alhora que permet fer un ús racional d’energia.

Els ordinadors i la impressora s’apaguen al final de la jornada laboral.

Estalvi d’aigua

Els lavabos ubicats al jardí, a oficines i a la tercera planta disposen del dispositiu de doble polsador de les cisternes de l’inodor per l’estalvi d’aigua.

Gestió de residus

Disposem de contenidors per la recollida selectiva de paper, cartró i plàstic.

Reciclem els tòners i cartutxos de la fotocopiadora.

La resta de materials, com vidre, bombetes, pots de pintura,…els portem al centre de gestió de residus.

Reducció de residus

Ús de paper reciclat amb certificat ecològic

Reutilització del paper

Optimització de les impressions: a doble cara i només imprimim si és del tot necessari.

Increment de l’enviament de material de difusió (invitacions, informació d’activitats, dossiers de les exposicions, de premsa,…) en format digital.

Punt de font d’aigua potable per a reduir els envasos.

Repartiment de tasses a tot el personal per reduir gots.

Mobiliari

Supressió de barreres arquitectòniques per afavorir l’accessibilitat de persones amb discapacitat. Accés adaptat a tot el museu.